Ubezpieczenia

Jestem Agentem Ubezpieczeniowym firmy Warta S.A. Mój numer wpisu w KNF do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych to 11249310/A.

W swoich kompetencjach posiadam uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń takich jak:

– na życie, w tym ubezpieczenia indywidualne oraz grupowe;

– komunikacyjne; 

– mieszkaniowe;

– rolne;

– firmowe;

– turystyczne