Pozyskanie dofinansowania do szkolenia dla Firmy Tysom s.c.

W dniach 8-10 stycznia 2021r. właściciele oraz pracownicy firmy Tysom s.c. wzięli udział w szkoleniu “Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z projektowaniem”, zorganizowanym przez firmę ATUM Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Uczestnicy szkolenia zdobyli kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie wiedzy na temat bezpiecznego i prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, a także nabyli praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, montażu oraz monitowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Kwota dofinansowania na usługę ze środków EFS to 7 200 zł, tj. 80% wartości szkolenia.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Poddziałania: 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.