Ciekawostka dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w której wykorzystywane są chłodnie, lodówki, witryny chłodnicze.
Ubezpieczając swoją działalność możecie Państwo rozszerzyć zakres ubezpieczenia o klauzulę “zepsucie mienia wskutek niezachowania temperatury”.
Przykład – awarii ulega urządzenie chłodnicze w wyniku czego zepsuciu ulegają produkty takie jak: mięso, wędliny, nabiał itp.
A bardziej fachowo 🤔
Warta obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu obrotowym, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy winny być przechowywane w kontrolowanej temperaturze, powstałe wskutek obniżenia lub podwyższenia się temperatury przechowywania, będącego następstwem:
👉 uszkodzenia urządzenia chłodniczego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową,
👉 awarii urządzenia chłodniczego,
👉 przerwy w dostawie prądu trwającej nieprzerwanie co najmniej 2 godziny i potwierdzonej przez dostawcę energii