Czy wiesz, że w Warcie ubezpieczysz nagrobek?

Czy wiesz, że w Warcie ubezpieczysz nagrobek?

Ubezpieczenie nagrobka w ramach polisy mieszkaniowej. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenie nagrobków. Co obejmuje ubezpieczenie? : 1) zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny...