Jak co roku, część z Państwa wyjedzie na zimowy urlop do Włoch. TU Warta przypomina, że w styczniu zaszła ważna zmiana w wymogach dotyczących ubezpieczenia – sprawdź, co się zmieniło!

Od pierwszego stycznia 2022 roku wszyscy chcący skorzystać z wyciągów i tras narciarskich we Włoszech muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC. Kara za brak takiej polisy może wynosić od 100 do 150 euro, przewidziano także możliwość odebrania skipassa. Co ważne, ubezpieczenie OC w ramach pakietu Warta Travel spełnia wymogi włoskich władz.

Dlatego na narty do Włoch koniecznie z Warta Travel?

W ramach naszej Travelki jest możliwość wykupienia ubezpieczenia OC. Co ważne, polisa jest dwujęzyczna, wskazuje osoby ubezpieczone i zawierające OC, dlatego spełnia wszystkie wymogi koniecznie do do wejścia na włoskie stoki.

Warto wspomnieć, że posiadanie ubezpieczenia w zakresie OC świetnie sprawdzi się na każdym wyjeździe zimowym, nie tylko we Włoszech. Nasi klienci, kupując ubezpieczenie kierują się głównie myślą o ewentualnych wypadkach, czy nagłym zachorowaniu, które mogą dotknąć ich lub ich najbliższych. To jest oczywiście słuszne, ale powinni też wziąć pod uwagę możliwość wyrządzenia krzywdy osobie trzeciej. Zły manewr na nartach może skończyć się nie tylko własnym urazem, ale też innej osoby. Za granicą bardzo często i coraz częściej w Polsce trzeba zrekompensować poszkodowanym straty np. za zniszczone narty, odzież czy nawet koszty leczenia. Przed takimi wydatkami chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które obejmie również szkody wyrządzone na stoku jeśli polisa będzie rozszerzona o uprawianie sportów zimowych. Ubezpieczenie to obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu w miejscu zakwaterowania np.: hotelu, pensjonatu czy kwater prywatnych.

Co jeszcze trzeba wiedzieć jadąc do Włoch?

Włosi stawiają na większe bezpieczeństwo na stokach. Na mocy nowych przepisów wszyscy niepełnoletni narciarze będą musieli mieć kask – dotąd obowiązek taki miały dzieci do 14 roku życia. Każdy nieletni we Włoszech musi nosić kask spełniający aktualne wytyczne UE dotyczące certyfikacji podczas jazdy na nartach, snowboardzie. Uregulowano również zasady dotyczące spożywania alkoholu na włoskich stokach. Obowiązuje bezwzględny zakaz uprawiania sportów zimowych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji toksycznych. Użytkownicy stoków będą mogli zostać poddani testom przy pomocy alkomatu i na obecność narkotyków. Kara w przypadku pozytywnego wyniku będzie wynosić od 250 do 1000 euro.

Stoki tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców

Trzeba też wziąć pod uwagę, że we Włoszech wprowadzono obowiązek posiadania certyfikatu covidowego lub testu, aby skorzystać z kolei linowych – nie dotyczy to dzieci poniżej 12. roku życia. Od 10 stycznia wstęp na wszystkie rodzaje kolei linowych i wyciągów będą mieli wyłącznie osoby zaszczepione przynajmniej jedną dawką lub ozdrowieńcy. Przekroczenie granicy państwa jest możliwe po okazaniu tzw. paszportu covidowego potwierdzającego przyjęcie pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19 lub przechorowanie tej choroby w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz w przypadku osób od 6. roku życia negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 48 godzin lub testu antygenowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przyjazdem.

Uwaga!

Ważność certyfikatów unijnych we Włoszech (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie, od 1 lutego 2022 r. będzie  skrócona do 6 miesięcy. Takie podejście będzie stosowane do wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami, bez względu na ważność wskazaną w lokalnie wydanym dokumencie. Przyjęcie dawki przypominającej automatycznie, już od kolejnego dnia, będzie wydłużać ważność certyfikatu na kolejnych 6 miesięcy.

Oznacza to, duże zmiany dla turystów z Polski podróżujących z dziećmi do 18 r.ż.. Osoby niepełnoletnie, których ważność certyfikatu według prawa włoskiego wygasła, a nie mogą zaszczepić się jeszcze dawką przypominającą – będą traktowane jak osoby niezaszczepione i w związku z tym nie będą mogły korzystać z m.in. hoteli, wyciągów narciarskich, transportu zbiorowego, restauracji itp. Włoskie przepisy nie przewidują w tym zakresie wyjątków, mimo że w Polsce nie jest jeszcze podawana dawka przypominająca osobom niepełnoletnim.

Osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy muszą przedstawić certyfikat unijny w języku włoskim, angielskim, francuskim lub hiszpańskim (tzw. green pass, paszport covidowy) zaświadczający o:

  • ukończeniu podstawowego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE  / albo przyjęcie dawki przypominającej przynajmniej dzień przed podróżą

LUB

  • przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)

W/w osoby powinny przedstawić negatywny wynik testu wymazowego, wykonanego w ciągu 24 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch w przypadku testu antygenowego albo 48 godzin w przypadku testu molekularnego – jest to warunek konieczny do przekroczenia granicy włoskiej.

Wszystkie dzieci, które ukończyły 6. rok życia przed przekroczeniem granicy włoskiej muszą wykonać test antygenowy (ważny 24 godziny) albo molekularny PCR (ważny 48 godzin).

Co ważne, od 19 stycznia obostrzenia covidowe zaostrzyła Słowacja.