Warta Travel dla snowboardzisty i narciarza za granicą to:

Koszty leczenia
Obejmują one nagłe zachorowania, nieszczęśliwe wypadki i następstwa chorób przewlekłych (w podstawie bez dodatkowej składki Warta uwzględniła zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej) – suma ubezpieczenia nawet 1 000 000 zł.

Pełny pakiet usług assistance
W tym:
• nielimitowany transport ubezpieczonego (także transport zwłok, bez względu na przyczynę zgonu);
• nielimitowane koszty poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie;
• pozostałe usługi assistance świadczone do 1 000 000 zł, w tym:
– doraźna pomoc medyczna,
– wcześniejszy powrót ubezpieczonego,
– powrót osób bliskich ubezpieczonego,
– przedłużenie ochrony o 48 godzin,
– kontynuacja podróży,
– opieka nad nieletnimi dziećmi,
– kierowca zastępczy,
– odwiedziny osoby wskazanej,
– zakwaterowanie na czas rekonwalescencji,
– tłumacz.

Uprawianie narciarstwa i snowboardingu wymaga rozszerzenia umowy o sporty zimowe, ale warto je opłacić, aby czuć się bezpiecznie i korzystać z pełnego pakietu świadczeń.

Warta Travel oferuje szeroki zakres dodatkowych ubezpieczeń
W tym:
• następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – nawet do sumy 100 000 zł;
• bagaż podróżny, także sprzęt sportowy – do sumy 10 000 zł;
• OC w życiu prywatnym – do sumy 1 000 000 zł;
• kontynuacja leczenia powypadkowego w RP (suma 5 000 zł);
• zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie (suma 5 000 zł).

Warta Travel zawiera bezpłatny Pakiet Korzyści dla osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding, gwarantujący:
• zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego (80 zł dziennie, maks. 7 dni);
• zwrot kosztów karnetu (80% wartości karnetu);
• odpowiedzialność za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim/snowboardowym.

Koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19
Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej. Jeżeli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium – wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju. Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia.