DLACZEGO LEASING A NIE KREDYT? Polityka finansowania leasingiem jest mniej restrykcyjna. Nie ma ograniczeń branżowych. Ważny jest przedmiot leasingu i dostawca.

MINIMLANY STAŻ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
✓ Od 1 dnia prowadzenia działalności – pojazdy do łącznego zaangażowania 150 000 zł netto, tylko od autoryzowanych dostawców, udział własny 20%
✓ 12 miesięcy – wszystkie przedmioty leasingu, brak ograniczenia co do kwot, udział własny od 1%.

LEASING NIERUCHOMOŚCI:
✓ Nieruchomości komercyjne pow. 5 mln zł
✓ Grunty dla rolników pow. 50 000 zł

FINANSOWANIE POJAZDÓW:

✓ Nie ma włączeń co do kraju, istnieje zatem możliwość leasingu auta sprowadzanego np. z USA czy Kanady.

✓ Możliwy jest leasing na umowę kupna – sprzedaży, jeżeli dostawcą auta jest osoba fizyczna.

FINANSOWANIE FOTOWOLTAIKI – instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nie przekraczającej 50kW

BRANŻA MEDYCZNA – zakup środków trwałych np. urządzenia medyczne, pojazdy

BRANŻA BUDOWLANA – leasing na zakup:
✓ Wiertarek i innego drobnego sprzętu budowlanego;
✓ Rusztowań,
✓ Koparek,
✓ Ładowarek itd

ROLNICYGRUNTY, ciągniki rolnicze, kombajny, ładowarki rolnicze, sieczkarnie, opryskiwacze, zgrabiarki. Pozostałe maszyny np.: agregat uprawowy, brony, silosy, pługi, kosiarki.

POZOSTAŁE BRANŻE