Warta Twoje NNW dla osób wyjeżdżających na ferie w polskie góry.

👉 W Pakiecie dla Turysty (RP) Warta ubezpiecza w zakresie podstawowym:
• następstwa nieszczęśliwych wypadków – nawet na 50 000 zł;
• usługi assistance, w tym usługę zastępczego kierowcy i organizację wizyty lekarza w miejscu pobytu.

👉 Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie:
• bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego – nawet na 5 000 zł;
• OC w życiu prywatnym – nawet na 300 000 zł.

👉 Uprawianie narciarstwa czy snowboardingu wymaga rozszerzenia umowy
o uprawianie sportów wysokiego ryzyka:
• w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Warta ponosi dodatkowo odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych świadczących usługi turystyczne, a rozszerzając umowę o sporty wysokiego ryzyka – za szkody w wypożyczonym sprzęcie narciarskim i snowboardowym.

👉 Ubezpieczenie działa 24/7:
• zakres podstawowy zapewnia m.in.:
– ochronę dla każdego – bez względu na wiek;
– możliwość zawarcia polisy na okres od 1 do 30 dni;
• Pakiet dla Turysty obejmuje również wsparcie finansowe w przypadku zawału serca czy udaru mózgu.

WAŻNE – Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce, gdy ubezpieczony znajdował się w stanie po spożyciu
alkoholu.