Ubezpieczenie nagrobka w ramach polisy mieszkaniowej. Na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenie nagrobków.

Co obejmuje ubezpieczenie? :
1) zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego,
2) dewastację,
3) kradzież z włamaniem – bezprawny zabór w celu przywłaszczenia, pozostawiający ślady na skutek użycia siły lub narzędzi.