W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Warta daje możliwość ubezpieczenia DRONA.

Czym jest dron, w myśl definicji? Jest to urządzenie latające – bezzałogowy statek powietrzny używany do celów rekreacyjnych (hobbystycznych) – wyłącznie w zasięgu wzroku operatora (użytkownika). Zalicza się tu modele latające, latawce oraz drony.

W ramach ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, odpowiedzialność WARTY ograniczona jest za szkody w związku z posiadaniem lub używaniem urządzeń latających – do 20%, nie więcej niż 3.000 zł.